OLIVER ČERNÝ

autor a kouč klubu Myslenie prvej ligy

Je bývalý IT manažér. Už 12 rokov podniká v tejto oblasti, ku ktorej si „pribalil“ aj ďalšie: marketing, fotenie, filmovanie, ale aj stratégiu vo firme. Je s manželkou Dášou spoluautorom projektu „Myslenie prvej ligy Klub“. Má skúsenosti z oblasti spracovávania dát, programovania, riadenia projektov a prácou s ľuďmi. Už veľa rokov sa nachádza na ceste osobného rozvoja, ktorá ho nesmierne napĺňa, baví a dáva mu hlboký zmysel.

Pred 3 rokmi Oliver stretol a začal spolupracovať s Janom Mühlfeitom, ktorý je certifikovaný kouč spoločnosti GALLUP, ktorý už mnoho rokov odomyká talenty ľudí.

Posledné 4-5 rokov sa Oliver venuje talentom a silným stránkam ľudí. Zistenie, že každý jedinec je unikátny sa stalo hnacím motorom aj pre spustenie projektu klub „Myslenie prvej ligy“. Jeho zámerom je osloviť mnoho ľudí, najprv na Slovensku a v Čechách, neskôr v celej Európe. Osloviť ich preto, aby odhalili, začali vnímať a venovať sa svojim talentom tak, aby sa z nich postupne stali ich silné stránky. A aby podľa nich začali myslieť, pracovať, správať sa a žiť.

V čom je Oliver UNIKÁTNY, tak to o ňom prezradia jeho talenty:

1. Zodpovedný (anglicky Responsibility)
2. Produktívny (Achiever)
3. Učiaci (Learner)
4. Maximalizujúci (Maximizer)
5. Prepájajúci (Connectedness)

Ako Oliver vníma talenty a silné stránky, prečo by sme ich mali poznať, rozvíjať a používať každý deň? To vám vníma povie už on sám v kratučkom videu (sleduj vyššie).

Oliver sa posledný rok intenzívne venuje vzdelávaniu v oblasti koučingu tak, aby sa stal koučom, ktorý rozvíja talenty a silné stránky ľudí prostredníctvom MPL klubu. Pred pár rokmi úspešne absolvoval koučovací kurz podľa metodiky GALLUP s certifikovaným Gallup koučom. Olivera môžete stretnúť na našich webinároch, workshopoch alebo na blogu. Prostredníctvom týchto kanálov bude Oliver s Vami v kontakte.

Ak by ste však chceli kontaktovať Olivera hneď, môžete mu položiť otázku prostredníctvom tohto emailu.

Viac informácii o Oliver Černý nájdete tu.

Oliver Černý