FAQ

často kladené otázky

1. Čo sú to talenty? Veď ja nemám umelecké ani športové nadanie?

Talenty môžu byť na prvý pohľad „zrejmé“ alebo „skryté“. Dobrá správa však je, že každý človek má unikátne talenty. Medzi tie „zrejmé“ talenty patria športové a umelecké talenty. Tie „skryté“ talenty nie sú na prvý pohľad zrejmé, to však vôbec neznamená, že ich nemáme. Pretože sú „skryté“ musíme ich nejakým spôsobom objaviť. Ako? Exaktnými alebo pozorovacími metódami. Exaktné metódy – testy – sú presné, jednoznačné a rýchle. Najprepracovanejšou a najpresnejšou exaktnou metódou je určite test GALLUP.

2. Prečo potrebujem poznať svoje talenty?

Neuveriteľným progresom postúpim v procese sebapoznania. Zistím, v čom som výnimočný, jedinečný a neopakovateľný. Každý človek je totiž unikátny a nenapodobiteľný. A to nezistíte nijak inak, ako poznaním vlastných talentov a silných stránok.

3 .Poznám svoje talenty a to stačí?

Mnoho ľudí si urobí test talentov, prečíta si ho a povie si: „FAJN, TO SOM CELÝ JA“ a odloží test do šuplíka. Ale to nie je správny prístup k sebapoznaniu. Každú informáciu, ktorú o sebe zistime, by sme mali začať rozvíjať a denne používať. Talenty sú pre nás našim KOMPASOM vo všetkom čo robíme. Aby sme ciele a sny dosahovali ľahko, s vášňou a radosťou, je nevyhnutné premeniť naše talenty na silné stránky. A k tomu urobenie testu talentov a silných stránok nestačí.

4. Ako mi s talentami pomôže MPL klub?

V MPL klube budeme spoločne krok za krokom spoznávať a zapracovávať do denno-denného života prostredníctvom hostí, koučov, mentorov a krokov na konci ktorých bude talent premenený na silnú stránku. Takto sa silné stránky stanú našim kompasom pre všetko čo budeme robiť

5. Menia sa vekom naše talenty?

Nie, naše talenty sú ako naše DNA alebo otlačok prstov. Keď sa narodíme tak ich dostaneme do vienka. Zmeniť sa môže nanajvýš ich poradie. A to iba vtedy, ak vedome na talentoch pracujeme a ich rozvíjame do silných stránok. Zmeniť sa môže iba poradie na prvých pozíciách (napr. 1. talent sa posunie na 3. miesto alebo naopak), ale celkový význam a sila talentov sa vôbec nezmení.

6. Zmenia sa moje talenty, keď si urobím znova test?

Ak na svojich talentoch nepracujete a nerozvíjate ich, tak sa talenty nezmenia. Je to niečo, ako naša krvná skupina – ani tá sa v priebehu života nemení. To však platí iba vtedy, ak na otázky v teste vždy odpovedáte presne, rovnako a pravdivo.